SHIFTER BASICS - KURS 4

Offentlig finansiering

Offentlig finansiering er en viktig del av mange selskapers reise. Kurset tar for seg de mest relevante ordningene til Innovasjon Norge og Forskningsrådet, og du får råd slik at du øker sjansene for å lykkes med å få offentlig støtte.

Kurset tar blant annet for seg:
 • Hvem er støtteordningene til for?
 • Hva er de viktigste forskjellene på Innovasjon Norge og Forskningsrådet?
 • Hva er Innovasjon Norge  og Forskningsrådets mission?
 • Hvilke tilbud og støtteordninger har de for oppstartsselskaper?
 • Hvilke kriterier gjelder for ordningene?
 • Hva kjennetegner en god søknad?
 • Hva er de vanligste årsakene til avslag?
  ...og mye mer.

  I kurset snakker Joachim Thorsen, avdelingsleder Startups (Oslo/Viken) om ordningene fra Innovasjon Norge. Fra Forskningsrådet vil Mona Skaaraas, Rådgiver Næringsliv og Teknologi gi en innføring i SkatteFUNN og innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN). I tillegg kommenterer Espen Einn, daglig leder i RightPerson (Payr) på teorien i praksis. 

 • KURSHOLDER:
  Oliver Halvorsrød 

  Daglig leder Entrepedia.no 
 • 3 moduler med 7 filmer
  1 modul med ressurser

 • Ca 50 min film

  Tar gjennomsnittlig litt over en time  å fullføre hele kurset 
 • PDF med essensen av kurset og relevante lenker

Hva sitter du igjen med?

 • 3 moduler - 7 filmer og ressursbibliotek 
 • Gjennomgang av de ulike tilskuddsordningene hos Innovasjon Norge og Forskningsrådet
 • Steg for steg knyttet til søknadsprosessen
 • Ulike tips og råd
 • PDF med essensen av kurset og relevante lenker

Hvem er støtteordningen
til for?

Offentlig finansiering er en viktig del av mange selskapers reise. Ordningene er til stor hjelp for de selskapene som trenger det, altså selskaper som utvikler ny teknologi, beveger seg ut i nye markeder eller har en viss risiko i det de gjør. Majoriteten av norske selskaper klarer seg helt fint uten støtteordningene.

I kurset  går vi gjennom ordningene som en del av selskapsbyggingen og kommer med konkrete råd og tips til hvordan du bør gå frem.

Innovasjon Norge vs. Forskningsrådet?

Innovasjon Norge og Forskningsrådet representerer staten. De investerer penger i oppstartsselskap for å bygge et fremtidig bedre samfunn, både med antall jobber, innovative næringer som er godt for miljøet og godt for samfunnet. Men de to institusjonene har en litt forskjellig tilnærming. Innovasjon Norge, på sin side, er laget for norsk næringsliv og den innovasjonen som foregår i selskapene der og hva de prøver å oppnå. Forskningsrådet, det ligger litt i navnet hva de prøver å oppnå, det er institusjonen for norske forskere og de skal bygge opp norsk fremtidig næringsliv gjennom å bidra til mer forskning inn i selskapene. Mer om dette i og deres egne råd og tips for en vellykket søknad i kurset!
Kursholderen

Oliver Halvorsrød

Oliver startet i Entrepedia i juni 2019 etter 12 år i ABB i forskjellige roller. De siste 2 årene i ABB jobbet han aktivt med partnerskap mellom startups og næringslivet som prosjekter eller investeringer gjennom ABB Technology Ventures. Oliver er daglig leder i Entrepedia.
Patrick Jones - Course author

Powered by


Innovasjon Norge hjelper deg som er i oppstartfasen med rådgivning, kompetanseheving og nettverksbygging, samt finansiering gjennom tilskudd og lån.

Samarbeidspartner


Alt du trenger av maler, verktøy, eksempler og råd for å bygge et skikkelig bra selskap.

Distribusjonspartner

Laget med