SHIFTER BASICS - KURS 1

Fra idé til første kunde!

Har du en idé du gjerne vil realisere? Dette gratiskurset tar deg gjennom flere verktøy du kan bruke for å validere din idé og utvikle den til en god business idé!

Etter kurset vil du forhåpentligvis sitte igjen med en mer komplett forretningsidé. Dette fordi du får innsikt i:
 • Fire typer verdi du bør lete etter i ideen din
 • Ulike aktørkart
 • Intervjuer og andre innsiktsmetoder
 • Gjenkjenne mønstre og oversette de til verdiforslag
 • Flere verktøy for å teste dine viktigste antakelser
 • Gjennomgang av hvilke typer prototyper som finnes
 • ...og mye mer


I tillegg vil Espen Einn (experiments.no), Anjali Bhatnager (TØRN), Karl Munthe-Kaas (ODA), Lauga Oskarsdottir (Firda) og Håkon Engset (Easy Cheese) kommentere og komme med egne erfaringer gjennom kursene. 

Ta ideen din til nye høyder og start læringsreisen allerede i  dag eller når det passer deg!
 • KURSHOLDER:
  Jan Walter Rundquist Parr 

  CCO EGGS Design
 • 2 moduler med 10 filmer
  1 modul med ressurser

 • Ca 40 min film

  Tar gjennomsnittlig litt over en time  å fullføre hele kurset 
 • PDF med essensen av kurset m/ intervjuguide
  bokliste og lenker

Shifter tilbyr et konsist kurs med fokus på det essensielle. Jan Walter tar oss med på veien fra en idé og frem mot MVP med forståelige metoder og stor troverdighet. 

OLE ANDRE BREVIK, gründer/IT-arkitekt I BOKSOLOGIKK
Språket var tydelig og fint. Kursholderen var også meget dyktig!

Mohammed Mir, Ingeniør/
spesialrådgiver
Dette kurset var over all forventning og kan anbefales alle som skal begi seg ut på gründereventyr! 

YANN A. SKAALEN
CEO DIGTECTIVE

Hva sitter du igjen med?

 • 3 moduler - 10 filmer og ressursbibliotek 
 • Teorien i praksis gjennom eksempler fra virkeligheten
 • Flere forskjellige valideringsverktøy 
 • Innføring i ulike prototyper
 • PDF med essensen av kurset, med intervjuguide, bokliste og relevante lenker

Gründer = designe et helt system rundt ideen din!

Noen gründer-ideer virker kanskje enkle. Men selv den enkleste idé inngår i et litt mer komplekst verdisystem der for eksempel aktører eller relasjoner rundt ideen din påvirker hvordan ideen din blir. Hvis du er bevisst på det, så innser du kanskje at det å være gründer handler om å designe et helt system! 

Harde prioriteringer for å få den første kunden

Gjennom ditt arbeid med idéutvikling, prototyping og validering, så lærer du steg for steg hva som er viktig for kundene, forretningen og for samfunnet. Å komme i gang med gründervirksomhet handler i bunn og grunn om å gå fra ide til første kunde på best mulig vis. Den første kunden din representerer reell validering av ideen og er en viktig milepel.  Dette kurset gir deg nyttige verktøy og god inspirasjon på ferden. 
Kursholderen

Jan Walter Rundquist Parr

Jan Walter er gründer og Chief Creative Officer i EGGS Design. Gjennom mange år har han som designer vært med å skape utallige nye produkter, tjenester og forretningsmodeller – både for startups og etablerte virksomheter. Som en sentral figur i fremveksten av design thinking i Norge, har han bidratt å styrke kreative tilnærminger til tjenestedesign, bærekraft, sirkulærøkonomi, atferdsdesign, brukerinnsikt, samskaping, visualisering og designdreven innovasjon. Hans dype engasjement for bærekraft gir retning til hans egen og designbyrået EGGS' praksis.
Patrick Jones - Course author

Powered by


Innovasjon Norge hjelper deg som er i oppstartfasen med rådgivning, kompetanseheving og nettverksbygging, samt finansiering gjennom tilskudd og lån.

Samarbeidspartner


Alt du trenger av maler, verktøy, eksempler og råd for å bygge et skikkelig bra selskap.

Distribusjonspartner

Laget med